محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل در روز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.